Postup realizace

04.12.2019
07.10.2019

Sekce 1  - je nalepená dlažba ve společných prostorách a na vstupech do výtahu. Dokončuje se lepení obkladů a dlažeb v koupelnách, probíhá výmalba bytů. Osazují se vstupní ocelové bezpečnostní zárubně do jednotlivých bytů.

Sekce 2 - jsou osazeny bezpečnostní zárubně do bytů, probíhá výmalba bytů.

Sekce 3 - obkládáme koupelny a toalety, společné prostory mají již nalepenou dlažbu.

Je dokončena fasáda domů ze zadní a bočních stran. Začaly práce na opláštění podzemních podlaží domu. Dokončuje se kladení zámkové dlažby ve 2. podzemním podlaží a začal se instalovat výtah pro osobní auta. Dokončují se práce na rozvodech v kotelně, páteřních rozvodech vody, kanalizace a topení.

05.09.2019

Sekce 1  - pokládáme dlažbu ve společných prostorách, osazujeme zařizovací předměty

Sekce 2 - betonujeme

Sekce 3 - obkládáme koupelny a společné prostory vč. výtahové šachty

Zadní stěna budovy se stěrkuje do lepidla. Zahájili jsme pokládku zámkové dlažby v 2PP. Probíhá vyzdívání kóji v 2PP a 1PP.

23.07.2019

Sekce 1  - dokončena betonáž podlah mimo posledního podlaží, pokračujeme v lepení obkladů, instalují se vany, sprchové žlábky a osazují se zásuvky a vypínače

Sekce 2 - byty jsou vyštukované a podlahy jsou připraveny pro betonáž

Sekce 3 - probíhá betonáž podlah a přípravují se byty pro lepení obkladů

Dokončena fadáda domu z přední a boční strany. Lešení se přesunulo za zadní stranu, abychom mohli nalepit zateplovací systém a následně natáhnout fasádu. 

25.06.2019

Sekce 1  - probíhá betonáž podlah a obkládání koupelen a WC

Sekce 2 - probíhá příprava pro betonáž

Sekce 3 - probíhá betonáž podlah

Všechny byty mimo 5NP jsou vyštukovány. Štukujeme společné prostory. Všechny lodžie jsou obloženy. 

 

31.05.2019

První sekce - děláme štuky, pokládáme polystyreny - příprava pro betonáž podlah, děláme hrubé rozvody topení

druhá sekce - doděláváme omítky a usazují se krabičky elektriky

Třetí sekce -  doděláváme omítky, štukujeme a usazují se krabičky elektriky

Doděláváme monolitické stěny v garážích. Téměř všechny lodžie jsou již obložené. Probíhá zateplení 5 NP.

25.04.2019
04.04.2019
29.03.2019

První sekce - děláme omítky, máme hotové rozvody

Druhá sekce - začínáme dělat hrubé rozvody a máme vyzděné příčky

Třetí sekce - máme hotové rozvody, začínáme dělat omítky v 1 NP

Máme vybetonované všechny lodžie. Zahájili jsme zateplování.

15.02.2019

První sekce - děláme rozvody v bytech

Druhá sekce - děláme rozvody vzduchotechniky

Třetí sekce - děláme rozvody vzduchotechniky a nastupují vodáci

Již máme namontovaná všechna okna.

16.01.2019

První sekce – máme namontovaná okna od 1NP do 4NP, zahajujeme práce na hrubých rozvodech

Druhá sekce – dokončujeme parotěs na střeše

Třetí sekce – dozdíváme parapety a probíhá montáž oken na 1NP

Probíhá vázání a bednění opěrné stěny C a stropu 

12.12.2018

První sekce - máme hotové příčky a začínáme dělat hrubé rozvody

Druhá sekce - pokládáme panely nad 5NP

Třetí sekce - vyzdíváme příčky a dělá se parotěs na střeše.

Probíhá betonáž opěrné stěny C 1PP.

 
 

 

28.11.2018

První sekce včetně střechy je hotová

Druhá sekce vyzdíváme 4NP

Třetí sekce vyzdíváme atiku

Na všech sekcích probíhá vyzdívání příček.

22.11.2018
16.11.2018
10.10.2018

Sekce 1 - Vyzdíváme poslední 5 NP

Sekce 2 - Doděláváme monolity 1 PP

Sekce 3 - Začínáme vyzdívat 2 NP

06.09.2018

Na sekci 1 - 2NP - máme hotové nosné zdi, dále vylíváme věnce a začínáme zdít 3 NP

Na sekci 2 - 2PP - Doděláváme opěrnou stěnu 

Na sekci 3 - doděláváme betonáž stropů

23.08.2018

Začali jsme dělat vyzdívky, doděláváme monolit na sekci 3 a začínáme opěrnou stěnu na sekci 2

17.07.2018

Dokončujeme monolity v sekci 1. Začínáme vyzdívat další patra na sekci 1. Probíhá betonáž opěrné stěny sekce 1.

20.06.2018
25.05.2018

Pokládka stropních panelů Sprirol, betonáž monolitů 3 sekce 2PP, vyzdívání schodišťových šachet.

09.05.2018

Provádíme monolity v sekci 1 a 3. Vyzdíváme výtahové šachty. 

05.04.2018

Piloty máme již hotové a nyní betonujeme základové pásy. Následuje nástup monolitárů.

14.03.2018

Máme 1/3 hotových pilotů

26.02.2018

Všechna práva vyhrazena © 2018 Kopanický mlýn s.r.o.
Vytvořilo PLEGI s.r.o. - Tvorba webových stránek | Webdesign | Online marketing , administrace