Bytový dům Kopanický Mlýn

15.02.2019 - Bytový dům Kopanický Mlýn

První sekce - děláme rozvody v bytech

Druhá sekce - děláme rozvody vzduchotechniky

Třetí sekce - děláme rozvody vzduchotechniky a nastupují vodáci

Již máme namontovaná všechna okna.

16.01.2019 - Bytový dům Kopanický Mlýn

První sekce – máme namontovaná okna od 1NP do 4NP, zahajujeme práce na hrubých rozvodech

Druhá sekce – dokončujeme parotěs na střeše

Třetí sekce – dozdíváme parapety a probíhá montáž oken na 1NP

Probíhá vázání a bednění opěrné stěny C a stropu 

12.12.2018 - Bytový dům Kopanický Mlýn

První sekce - máme hotové příčky a začínáme dělat hrubé rozvody

Druhá sekce - pokládáme panely nad 5NP

Třetí sekce - vyzdíváme příčky a dělá se parotěs na střeše.

Probíhá betonáž opěrné stěny C 1PP.

28.11.2018 - Bytový dům Kopanický Mlýn

První sekce včetně střechy je hotová

Druhá sekce vyzdíváme 4NP

Třetí sekce vyzdíváme atiku

Na všech sekcích probíhá vyzdívání příček.

10.10.2018 - Bytový dům Kopanický Mlýn

Sekce 1 - Vyzdíváme poslední 5 NP

Sekce 2 - Doděláváme monolity 1 PP

Sekce 3 - Začínáme vyzdívat 2 NP

06.09.2018 - Bytový dům Kopanický Mlýn

Na sekci 1 - 2NP - máme hotové nosné zdi, dále vylíváme věnce a začínáme zdít 3 NP

Na sekci 2 - 2PP - Doděláváme opěrnou stěnu 

Na sekci 3 - doděláváme betonáž stropů

23.08.2018 - Bytový dům Kopanický Mlýn

Začali jsme dělat vyzdívky, doděláváme monolit na sekci 3 a začínáme opěrnou stěnu na sekci 2

17.07.2018 - Bytový dům Kopanický Mlýn

Dokončujeme monolity v sekci 1. Začínáme vyzdívat další patra na sekci 1. Probíhá betonáž opěrné stěny sekce 1.

Všechna práva vyhrazena © 2018 Kopanický mlýn s.r.o.
Vytvořilo PLEGI s.r.o. - Tvorba webových stránek | Webdesign | Online marketing , administrace